مجلات و مقالات معتبر را جستجو کنید


71+ مقالات


مجلات و مقالات را براساس موضوع جستجو کنیدبیاموزید که چگونه از شما پشتیبانی می کنیم


اعضا.

با تحقیقات دانشگاه رانا در ارتباط باشید

نویسندگان.

تحقیقات خود را منتشر کنید.
حرفه خود را ارتقا دهید.

ویراستاران.

راهنمایی و پشتیبانی ضروری از ویراستاران.

بازرسان.

ببینید چگونه می توانید به مرکز تحقیقات ما کمک کنید

تحقیقات پرطرفدار


Original Article

نقش رسانه ها در جامعه¬ی ارتباطی

Original Article

مقایسۀ تجربی هزینۀ دارایی‌ها برمبنای سرمایه و سیالیت

Original Article

نمود روابط بینامتنی در شعر کمال خجندی

Original Article

درآمدی بر مبانی معرفت‌شناختی تحقیق کیفی

satellite اخبار


در حال حاضر هیچ خبری از شما نداریم


event Events

No record found